Qalabka Caawimaadda ee Loogu tala galay Dhalaanka iyo Ilmaha Naafada ah ee Da’adoodi Yartahay (AT for Infants and Toddlers) Somali

Waraaqdan akhbaar ficileedka ah waxey ka falanqooneysa nuucyo badan oo qalab caawinaad (Assistive Technology AT) ah, oo ilmaha yar iyo kuwa barbaarka ee dib u-dhaca culus leh ka faiidi karaan. Mowduucyada looga hadlayo wa nuucyada qalabka caawinaad oo ay heli karaan, sababta ay muhiim u tahay, habka waalidku ku heli karaan qalabkan, iyo habka loo codsado qiimeynta. Waxaad heleysa akhbaaro siyaada ah oo ku saabsan sharci dowliga ee loo yaqaan IDEA, ee maldaha xaquuqaha waalidka, iyo howlaha ka-hortagga ah.